Kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati; kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima; si katika hali ya tamaa mbaya, kama Mataifa wasiomjua Mungu.

1 Wathesalonike 4:2-5

Hakuna atakayetutenga na upendo wa Kristo

Mpendwa,

Mungu natupenda sana na ndiyo maana alimtuma Mwanye , Bwana Yesu atukomboe na kutuaondolea dhambi zetu, ni upendo wa hali ya juu. Yesu alitupenda na anaendela kutupenda daima, na hakuna kitu chochote kjinach0weza kututenga na upendo huo. Waweza ukawa katika hali ambayo unaweza ukafikiri umetengwa na upendo wa Yesu lakini sivyo,  neno linasema ”  Ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je! Ni dhiki au shida, au adha, au njaa, au uchi, au hatari, au upanga?  Kama ilivyoandikwa, ya kwamba, Kwa ajili yako tunauawa mchana kutwa, Tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa.  Lakini katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda.  Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba, wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo,  wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chote HAKITAWEZA kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu

Warumi 8:35-39

Mpendwa,

Mungu Baba anajua kila kitu hata mawazo yetu na mipango yetu hivyo utapaswa kuwa na imani na kila jambo linalotokea katika maisha, kwani katika neno lake anatumabia “ Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. ” Yeremia 20:11

Barikiwa sana.

Mpendwa,

Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana, katika hekima na ufahamu wote;  mpate kuyakubali yaliyo mema; ili mpate kuwa na mioyo safi, bila kosa, mpaka siku ya Kristo; hali mmejazwa matunda ya haki, kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. “

Wafilipi 1:9-11

Enenda inavyoipasa Injili ya Kristo

Mpendwa,

Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili, nikija na kuwaona ninyi, au nisipokuwapo, niyasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja mkiishindania imani ya Injili; wala hamwaogopi adui zenu, katika neno lo lote; kwao hao ni ishara mathubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu, huo utokao kwa Mungu.”

Wafilipi 1:27-28

Sikiliza zaidi upate maarifa

Mpendwa,

Mungu ametupa masikio mawili na mdomo mmoja, na hilo limefanyika kwa malengo, Mungu anapenda tusikilize zaidi kuliko kusema, kwani “Moyo wa mwenye busara hupata maarifa; Na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa.” Mithali 18:15. Kabla ya kuzungumza sikiliza kwanza kwa vile “unapozungumza unarudia kile unachokijua, lakini unaposikiliza unaweza kujifunza kitu kipya” alisema Dalai Lama.

Ubarikiwe