Tenda neno ubarikiwe

Mpendwa,

Mara nyingi tumekuwa tukisoma au kisikia sana neno la Mungu, lakini je, baada ya kusoma au kusikia, unatekeleza yale uliyoyasoma, unayaishi yale uliyosoma au kusikia? leo neno linatukumbusha “Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo. Maana hujiangalia, kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Lakini aliyeitazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru, na kukaa humo, asiwe msikiaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake.” Yakobo 1:22-25, je wewe moendwa, ni mtendaji wa neno, unaliishi neno au wewe ni msikiaji tu an msomaji?

Ubarikiwe.

courtesy: http://tumrudi.blogspot.com/p/ijuwe-biblia-yako.html

Bwana, uinuke, Mungu wangu, uniokoe

Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi, Ni wengi wanaonishambulia,
Ni wengi wanaoiambia nafsi yangu, Hana wokovu huyu kwa Mungu.
Na Wewe, Bwana, U ngao yangu pande zote, Utukufu wangu na mwinua kichwa changu.
Kwa sauti yangu namwita Bwana Naye aniitikia toka mlima wake mtakatifu.
Nalijilaza nikalala usingizi, nikaamka, Kwa kuwa Bwana ananitegemeza.
Sitayaogopa makumi elfu ya watu, Waliojipanga juu yangu pande zote.
Bwana, uinuke, Mungu wangu, uniokoe, Maana umewapiga taya adui zangu wote; Umewavunja meno wasio haki.
Wokovu una Bwana; Baraka yako na iwe juu ya watu wako.

Zaburi 3

Usirudi Nyuma

“Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na Bonde lote, na wote waliokaa katika miji hiyo, na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi.”

Mwanzo 19:24-26

Kuwa Mnyenyekevu

Mpendwa,

Ni vema kuwa wanyenyekevu wakati wote , kwani kwa kufanya hivyo ni rahisi  kuurithi ufalme wa Mungu. Yesu “akasema, Amin, nawaambia, Msipoongoka na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni.  Basi, ye yote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni.  Na ye yote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi;  bali atakayemkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waniaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia, na kutoswa katika kilindi cha bahari.” Matayo 18:3-6

Mungu akubariki na akupe unyeyekevu