Amani iwe kwenu , Pokeeni Roho Mtakatifu

Holy-Spirit-DoveIkawa jioni ya ile siku ya kwanza ya juma, wanafunzi Wake walipokuwa pamoja, milango ikiwa imefungwa kwa kuwaogopa Wayahudi, Yesu aliwatokea, akasimama katikati yao, akasema, “Amani iwe nanyi.’’

Baada ya kusema haya, akawaonyesha mikono Yake na ubavu Wake. Wanafunzi Wake wakafurahi sana walipomwona Bwana. Yesu akawaambia tena, “Amani iwe nanyi! Kama vile Baba alivyonituma Mimi, Mimi nami nawatuma ninyi.’’

Naye alipokwisha kusema haya, akawavuvia, akawaambia, “Pokeeni Roho Mtakatifu. Mkimwondolea mtu ye yote dhambi zake, zitaondolewa na ye yote mtakayemfungia dhambi zake, zitafungiwa. Yohana 20:19-23

Wanyofu wa watauona uso Bwana,

Ndugu Mpendwa,

Mungu baba anapenda tuwe wanyofu ili tuweze kufika kwake mbinguni na kuuona uso wake. Unapokuwa mwovu Mungu anakupatiliza na kukupa adhabu, kama mzaburi asemavyo “ Juu ya waovu atawanyeshea makaa ya moto mkali na kiberiti kinachowaka, upepo wenye joto kali ndio fungu lao. Kwa kuwa BWANA ni mwenye haki, hupenda haki, watu wanyofu watauona uso wake” Zaburi 11:6-7.
Hivyo basi tuombe neema ya kumtumikia Mungu daima, na njia ya kuwa wanjofu ni kuzishika amri zake.

Mungu hatawaacha wala hatawatupa ninyi

Courtesy: http://revandy.org/Mpendwa,

Bwana Mungu anatualika leo tusiogope kwa jambo lolote lile, yaweza ukawa katika hali ngumu ya majonzi ama wasi wasi kutokana na mambo mbali mbali au pengine mtu fulani anakupa wakati mgumu katika maisha yako, yote hayo Mungu atayaweka sawa, Mungu atakupigania , unachopaswa kufanya kushika mkono wa Bwana kwa sala  na kumtumainia Yeye. Basi Mungu leo anakualika kwa kusema “Iweni imara na moyo wa ushujaa. Msiogope wala msifadhaike kwa sababu yao, kwa kuwa BWANA Mungu wenu anakwenda pamoja nanyi, kamwe hatawaacha wala hatawatupa ninyi” Kumbukumbu la Torati 31:6

 Tuombe:

Mungu wa milele, Mungu wa Mbinguni, tazama mimi mwanao nakuja mbele zako nikileta furaha, huzuni na masumbuko yangu kwako, nipe moyo mkuu, natumaini kuwa upo nami siku zote, asante kwa sababu hujaniacha wala kunitupa. Amina

Bwana Amejaa Huruma na Neema

 Mpendwa,

“Bwana amejaa huruma na neema, haoni hasira upesi, ni mwingi wa fadhili, Yeye hatateta siku zote, wala hatashika hasira yake milele. Hakututenda  sawaswa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu”

Kama Bwana Mungu ni mwema hivi , je unamrudushia nini?, matendo mema na kushika amri, ndiyo kitu pekee Mungu anachopenda kutoka kwako. Tumwombe Mungu azidi kutupa nguvu ya kutenda mema na kuwapenda wenzetu. Liliko kuu ni upendo,  mpende Mungu na jirani.

Mungu Huwaponya Waliokufa Moyo

Mpendwa,

Je umekufa moyo kutokana na matatizo ya dunia, umehuzunika kwa ajili ya mtu au kitu fulani ambacho hukutuegemea, leo Mungu anakupa Mwanzo mpya, Mungu ni mwenye upendo na atatuponya jereha zetu zote za moyo, kwani Yeye “ Huwaponya waliopondeka moyo, na kuziganga jeraha zao” Zaburi 147:3.  Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kumkimbilia Yeye na kumweleza yaliyo moyoni, kwa njia ya sala na kusoma neno lake. Yeye  Mungu ni Mwenye huruma na upendo na atakupa nguvu na furaha ukimtumaninia.

Tuombe: Mungu wa mbinguni, nipe nguvu za kukuomba na klishika neno lako. Amin

Sala ya Kuomba Ulinzi Wa Mungu

Ee Mungu uniokoe kwa jina lako, unitetee kwa uwezo wako.

Ee Mungu, sikia maombi yangu, usikilize maneno ya kinywa changu.

Wageni jeuri wananishambulia, na watu wakatili wanatafuta maisha yangu

watu wasiomjali Mungu.

Hakika Mungu ni msaada wangu, Bwana ndiye anayenitegemeza.

Mabaya na yawarudie wale wanaonisingizia,

kwa uaminifu wako uwaangamize

Nitakutolea dhabihu za hiari,

Ee BWANA, nitalisifu jina lako kwa kuwa ni vema.

Kwa maana ameniokoa kutoka katika shida zangu zote,

macho yangu yameona kwa furaha ushindi dhidi ya adui zangu

Zaburi 54