Omba Kila Siku

October 29, 2012

Mpaka lini Ee BWANA, ? Je

utanisahau, milele?

Utanificha uso wako mpaka lini?

Nitapambana na mawazo yangu mpaka lini

na kila siku kuwa na majonzi moyoni

mwangu?

Adui zangu watanishinda mpaka lini?

Nitazame unijibu, Ee BWANA, wangu.

Uyatie nuru macho yangu ama sivyo

nitalala usingizi wa mauti,

adui yangu atasema, ‘‘nimemshinda,’’

adui zangu watashangilia nitakapoanguka.

Lakini ninategemea upendo wako usiokoma,

moyo wangu unashangilia katika wokovu

wako.

Nitamwimbia BWANA ,

kwa kuwa amekuwa mwema kwangu.

Zaburi 13


Mungu Anakupenda

October 19, 2012

Lakini katika mambo haya yote tunashinda, naam na zaidi ya kushinda, kwa Yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua kwa hakika ya kuwa wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuja, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kingine cho chote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu.

Warumi 8:37-39

Amazing Love (You Are My King)

courtesy: whatchristianswanttoknow.com


When You Are Going Through Hell … Keep Going

October 17, 2012

todayisyours


Shuhuda zako ni furaha yangu

October 16, 2012

Niondolee dharau na dhihaka, kwa kuwa ninazishika shuhuda zako.

Ingawa watawala huketi pamoja na kunisingizia,

mtumishi wako atatafakari juu ya maagizo yako.

Shuhuda zako ni furaha yangu,

nazo ni washauri wangu.

Zaburi 119:22-24


Mshukuru Mungu kwa yote

June 15, 2011

Mshukuruni BWANA, kwa kuwa
Yeye ni mwema,
upendo wake hudumu milele.
2Waliokombolewa wa BWANA na
waseme hivi,
wale aliowaokoa kutoka katika mkono wa adui,
3wale aliowakusanya kutoka nchi mbalimbali,
kutoka mashariki na magharibi,
kutoka kaskazini na kusini

Zaburi 107:1-3


Katika upendo hakuna hofu

June 14, 2011

Katika upendo hakuna hofu. Lakini upendo ulio kamili huitupa nje hofu, kwa sababu hofu inahusika na adhabu. Kila mwenye hofu hakukamilika katika upendo.
1 Yohana 4: 18


Zishike Amri na wafundishe wengine

March 30, 2011

“Msidhani kwamba nimekuja kuondoa Torati au Manabii, sikuja kuondoa bali kutimiza. Kwa maana,amin, nawaambia, mpaka mbingu na dunia zitakapopita, hakuna hata herufi moja ndogo wala nukta itakayopotea kwa namna yo yote kutoka kwenye Torati mpaka kila kitu kiwe kimetimia. Kwa hiyo, ye yote atakayevunja mojawapo ya amri ndogo kuliko zote ya amri hizi, naye akawafundisha wengine kufanya hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika Ufalme wa Mbinguni, lakini ye yote azitendaye na kuzifundisha hizi amri ataitwa mkuu katika Ufalme ya Mbinguni.

Mathew 5: 17-19


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.