Kwa maana Yeye ni Mungu aliye hai, Huponya na Kuokoa

Tafakali ya Leo

Kila mmoja wetu kama ilvyokuwa kwa Daniel anaweza akawa katika tundu la simba, tundu lako laweza kuwa ungonjwa ulionao, haki uliyodhulumiwa kazini, matatizo katika ndoa yako, nk. Lakini kumbuka, kama vile Mungu alivyomtuma malaika akafunga vinywa vya simba wasimdhuru Daniel , ndugu yangu kuwa na faraja kwa kuwa Mungu wetu ni Mungu aliye hai , huponya na kuokoa,  anaona masumbuko yako, na mwombe naye atatuma malaika wake aje akuokoe kutoka katika tundu hila la masumbuko yako.

Dainel 6:16, 18, 21 ,25-27

Basi mfalme akatoa amri, nao wakamleta Danieli wakamtupa ndani ya tundu la simba. Mfalme akamwambia Danieli, ‘‘Mungu wako unayemtumikia daima na akuokoe!’’

Kisha mfalme akarudi kwenye jumba lake la kifalme na usiku kucha hakula chakula wala kutumia viburudisho alivyoletewa. Wala hakuweza kulala.

Danieli akajibu, “Ee mfalme, uishi milele! Mungu wangu alimtuma malaika wake, naye akafunga vinywa vya hawa simba. Hawajanidhuru, kwa sababu nilionekana sina hatia mbele zake. Wala kamwe sijafanya jambo lo lote baya mbele yako, Ee mfalme.’’

Kisha mfalme Dario akawaandikia kabila zote za watu, mataifa na watu wa kila lugha katika nchi yote:

“Ninyi na mstawi sana!  “Natoa amri hii kwamba katika kila sehemu ya ufalme wangu lazima watu wamwogope na kumheshimu Mungu wa Danieli.

Kwa maana Yeye ni Mungu aliye hai naye hudumu milele,

ufalme wake hautaangamizwa, nao utawala wake kamwe hauna mwisho.

Huponya na kuokoa:

hufanya ishara na maajabu mbinguni na duniani. Amemponya Danieli kutoka katika nguvu za simba.’’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s