Mtafute na Mwite Bwana, Naye atakusikia na Kukuokoa

Mtukuzeni BWANA pamoja nami,

naam, na tulitukuze jina lake pamoja.

Nilimtafuta BWANA naye akanijibu,

akaniokoa kwenye hofu zangu zote.

Wale wamtazamao hutiwa nuru,

nyuso zao hazifunikwi na aibu kamwe.

Maskini huyu alimwita BWANA akamsikia,

akamwokoa katika taabu zake zote.

Malaika wa BWANA hufanya kituo

akiwazunguka wale wamchao,

naye huwaokoa.

Zaburi 34:3-7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s