Mlilie Mungu Naye Atakusikiliza

Ee BWANA, usikie sala yangu,

kilio changu cha kuomba

msaada kikufikie.

Usinifiche uso wako

ninapokuwa katika shida.

Unitegee sikio lako,

ninapoita, unijibu kwa upesi.

Mataifa wataogopa jina la BWANA, wafalme wote wa dunia

watauheshimu utukufu wako.

Kwa maana BWANA ataijenga tena Sayuni

na kutokea katika utukufu wake.

Ataitikia maombi ya mtu mkiwa,

wala hatadharau hoja yao

Hili na liandikwe kwa ajili ya kizazi kijacho,

ili taifa litakaloumbwa baadaye waweze

kumsifu BWANA :

“ BWANA alitazama chini kutoka

patakatifu pake palipo juu,

kutoka mbinguni alitazama dunia,

kusikiliza vilio vya uchungu vya wafungwa

na kuwaweka huru wale waliohukumiwa

kufa.’’

ZABURI 102:1-2, 15-20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s