Mungu Mlinzi Wa Watu Wake

Kama BWANA asingalikuwa upande wetu,

wakati watu walipotushambulia,

wakati hasira yao ilipowaka dhidi yetu,

wangalitumeza tungali hai,

BWANA asifiwe,

yeye ambaye hakuruhusu turaruliwe

kwa meno yao.

Msaada wetu ni katika jina la BWANA,

Muumba wa mbingu na dunia

Zaburi 124:2-3,6,8

Our help is in the name of the LORD, the Maker of heaven and earth.
Our help is in the name of the LORD, the Maker of heaven and earth.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s