Bwana Hupendezwa na Wenye Njia Njema , Haki na Busara

BWANA huwachukia sana watu wenye

moyo wa upotovu,

bali hupendezwa na wale ambao njia zao

hazina lawama.

Uwe na hakika na hili: Waovu hawataepuka

kuadhibiwa,

bali wale wenye haki watakuwa huru.

Kama pete ya dhahabu katika pua ya nguruwe

ndivyo alivyo mwanamke mzuri ambaye

hana busara.

Mithali 11:20-22

Advertisements

2 thoughts on “Bwana Hupendezwa na Wenye Njia Njema , Haki na Busara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s