Kuwa na Busara

Mtu mwenye busara huona hatari na kujificha,

bali mjinga huendelea mbele na kuteswa nayo.

Mithali 27:12