Merry Christmass and Happy New Year -Tuwe na Amani

Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa,
tumepewa mtoto mwanamume,
nao utawala utakuwa mabegani mwake.
Naye ataitwa:
Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye
Nguvu,
Baba wa Milele, Mfalme wa Amani

Isaya 9:6

——————

Mungu awabariki wote