Sala ya Kuomba Ulinzi Wa Mungu

Ee Mungu uniokoe kwa jina lako, unitetee kwa uwezo wako.

Ee Mungu, sikia maombi yangu, usikilize maneno ya kinywa changu.

Wageni jeuri wananishambulia, na watu wakatili wanatafuta maisha yangu

watu wasiomjali Mungu.

Hakika Mungu ni msaada wangu, Bwana ndiye anayenitegemeza.

Mabaya na yawarudie wale wanaonisingizia,

kwa uaminifu wako uwaangamize

Nitakutolea dhabihu za hiari,

Ee BWANA, nitalisifu jina lako kwa kuwa ni vema.

Kwa maana ameniokoa kutoka katika shida zangu zote,

macho yangu yameona kwa furaha ushindi dhidi ya adui zangu

Zaburi 54

5 thoughts on “Sala ya Kuomba Ulinzi Wa Mungu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.