Msaada wangu u katika Bwana

Nitayainua macho yangu niitazame milima, Msaada wangu utatoka wapi?
Msaada wangu u katika Bwana, Aliyezifanya mbingu na nchi.
Asiuache mguu wako usogezwe; Asisinzie akulindaye;
Naam, hatasinzia wala hatalala usingizi, Yeye aliye mlinzi wa Israeli.
Bwana ndiye mlinzi wako; Bwana ni uvuli mkono wako wa kuume.
Jua halitakupiga mchana, Wala mwezi wakati wa usiku.
Bwana atakulinda na mabaya yote, Atakulinda nafsi yako.
Bwana atakulinda utokapo na uingiapo, Tangu sasa na hata milele.

Zaburi 121

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s