Sisi tu watoto wa Mungu;

Mpendwa, Amani ya Bwan na iwe nawe.

Mateso huwa yanakuja katika maisha yetu na hatuwezi kuyazuia. Unapopata mateso yawe ya kimwili au ya kiroho, mtumaini Mungu, kwani kuteswa pamoja na Kristu ni Mwanzo wa kuurithi ufalme wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu na roho anahsuhudia hivyo na kwa kuwa u mwana wa Mungu basi unapana urithi pamoja na Kristu “Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu, ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu; na kama tu watoto, basi, tu warithi; warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo; naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu.” Warumi 8:16-18

Basi Mpendwa tumwombe Mungu atupe nguvu ya kuvumilia mateso kwani ni mwanzo wa kuurithi ufalme wa Mungu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.