Saumu Niliyoichagua, ni hii

Mpendwa,

Tupo katika mwezi wa Kwaresma, siku za kujitafakari maisha yetu na kuangalia ni vipi tunakwenda sambamba na sharia za Mungu, ni wakati wa kuomba neema za Mungu ili kufanya mabadiliko katika maisha yetu na kuwa watu wema , kuacha uovu na dhambi za kila aina.

Moja ya mambo tunayoweza kufanya ili kumrudia Mungu ni kufunga, lakini je unafunga namna gani? Mungu leo anatufunulia namna bora ya kufunga, saumu ama funga aliyoichagu Mungu ni ipi? Neno linatumabia “Je! Kufunga namna hii ni saumu niliyoichagua mimi? Je! Ni siku ya mtu kujitaabisha nafsi yake? Ni kuinama kichwa kama unyasi, na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake? Je! Utasema ni siku ya kufunga, na ya kukubaliwa na Bwana?

Je! Saumu niliyoichagua, siyo ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila niraJe! Siyo kuwagawia wenye njaa chakula chako, na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Umwonapo mtu aliye uchi, umvike nguo; wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe?   Isaya 51:6-7

Mpendwa , hayo ndo tunaopaswa kufanya wakati wa kipindi cha Kwaresma na hata baada ya kipindi hiki. Ukibadili maisha yako na kuendana na mwongozo huo wa Mungu Baba “Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara; na haki yako itakutangulia; utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utaita, na Bwana ataitika; utalia, naye atasema, Mimi hapa.” Isaya 51:8

Basi Mpendwa, fanya funga iliyo bora, upate baraka za Mungu.

Tuombe:

Mungu Baba wa Mbinguni, asante kwa kunipa uzima na kuufikia wakati huu wa kujitafakari na kukurudia wewe, nipe neema zako niweze kufunga kwa kuwajali wingine. Amina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s