Zishike Amri

Mpednwa,

Mungu leo anatukumbusha kuishi maisha yaliyo safi, na kuzidi kumrudia yeye. Tukiwa katika kipindi hiki cha Kwaresma cha kujuta dhambi zetu na kujisafihsa, tukingojea ufufuka wa Bwana Yesu, neno linatukumbusha kuacha mabaya tunayoyaona katika jamii kila siku na tunachotakiwa kufanya ni kutenda yale wenzatu wanayoyahitaji. Neno linatukumbusha “Msiibe, wala msidanganye, wala msiambiane uongo. Msiape uongo kwa jina langu, hata ukalinajisi jina la Mungu wako; Mimi ndimi Bwana. 

Usimdhulumu jirani yako, wala kumnyang’anya mali yake; ijara yake aliyeajiriwa isikae kwako usiku kucha hata asubuhi. Usimlaani kiziwi, wala usitie kwazo mbele ya kipofu, bali umche Mungu wako; Mimi ndimi Bwana. 

Msitende yasiyo haki katika hukumu, usimpendelee mtu maskini, wala kumstahi mwenye nguvu; bali utamhukumu jirani yako kwa haki. Usiende huko na huko katikati ya watu wako, kama mchongezi; wala usisimame kinyume cha damu ya jirani yako; mimi ndimi Bwana. 

Usimchukie ndugu yako moyoni mwako; ni lazima kumkemea jirani yako, wala usichukue dhambi kwa ajili yake. Usifanye kisasi, wala kuwa na kinyongo juu ya wana wa watu wako; bali umpende jirani yako kama nafsi yako; Mimi ndimi Bwana” Walawi 19:11-18

Basi mpondwa tumuombe sana Mungu atupe nguvu kuzishika amri zake. Amina

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s