Hosana! Amebarikiwa Yeye ajaye kwa Jina la Bwana!

Kisha wakamleta huyo mwana punda kwa Yesu na kutandika mavazi yao juu yake, naye akampanda. Watu wengi wakatandaza mavazi yao barabarani na wengine wakatandaza matawi waliyokuwa wamekata mashambani.

Kisha wale waliokuwa wametangulia mbele na wale waliokuwa wakifuata nyuma wakapaza sauti, wakisema,

Hosana! Amebarikiwa Yeye ajaye kwa Jina la Bwana!

Umebarikiwa Ufalme unaokuja wa baba yetu Daudi!

Hosana kwake Yeye Aliye Juu!

Marko 11:7:11

courtesy: http://wordforlifesays.com/2015/03/23/hosanna-to-the-coming-king-sunday-school-lesson-mark-111-11-march-29-2015/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s