Je Unafikri kabla ya maamuzi?

“Wakashuka watu waliotoka Uyahudi wakawafundisha wale ndugu ya kwamba, Msipotahiriwa kama desturi ya Musa hamwezi kuokoka. Basi baada ya Paulo na Barnaba kushindana na watu hawa na kuhojiana nao sana, ndugu wakaamuru kwamba Paulo na Barnaba na wengine miongoni mwao wapande kwenda Yerusalemu kwa mitume na wazee kwa habari ya swali hilo. Mitume na wazee wakakusanyika wapate kulifikiri neno hilo.” Matendo 15: 1, 2, 6.

Mitume walipopata changamoto ya mafundisho ya kuwa watakaookolewa ni wale tu waliotahiriwa, na baada ya mabishano, walichofanya mitume ni kukusanyika pamoja ili “…wapate kulifikiri neno hilo”. Hapa inaonyesha kuwa mitume walitaka kupata nafasi ya kutafakari neno hilo kabla ya kutoa maamuzi, na walimwomba Mungu Roho Mtakatifu kungoza maamuzi yao. “Na baada ya hoja nyingi Petro akasimama, akawaambia…Na Mungu, ajuaye mioyo ya watu, akawashuhudia, akiwapa Roho Mtakatifu vile vile kama alivyotupa sisi; Basi sasa mbona mnamjaribu Mungu na kuweka kongwa juu ya shingo za wanafunzi, ambalo baba zetu wala sisi hatukuweza kulichukua” Matendo 15: 7,8,10

Je mpendwa unapopata wakati mgumu wa kufanya maamuzi, unakaa na kufikiri juu ya jambo hilo, ama unatoa maamuzi haraka hataka? Unapaswa kujihoji sana na pia kusikiliza hoja za wengine kabla ya kufanya maamuzi, mitume walipeana hoja nyingi sana, kabla ya Petro Mtume kueleza maamuzi. Leo neno linatukumbusha tuwe watu wa kufikiri na kuomba Roho Mtakatifu kutuangazia katika kila jambo ambalo tunataka kufanya maamuzi “Kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima; Kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu;” Mithali 2:6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s