Usiache Upendo wa Mungu

Mpendwa,

Nakusalimu katika jina la Yesu, Amina.

Mungu anapenda sana kila mmoja tumtolee, lakini kutoa kwetu kutakuwa na faida tu endapo tuaweka upendo kwa wenzetu kwanza, tunapaswa kutosahau kuwapenda na kuwajali wenzetu, kwa namna hiyo ndipo kutakuwa na faida kwa matoleo na zaka zetu. Yesu anaonya wale ambao wanapenda kutoa lakini hawana upendo; “Lakini, ole wenu, Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili, na upendo wa Mungu; iliwapasa kuyafanya hayo ya kwanza, bila kuyaacha hayo ya pili.” Luka 11:42. Basi tumwombe Mungu atupe nguvu ya kufanya yote kwa moyo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.