mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani, unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya; na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu; mkavae utu mpya, ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli.” Waefeso 4:22-24

MWAKA MPYA UNAKUPA MWANZO MPYA. MUNGU AKUFANIKISHE KATIKA MWAKA MPYA.

Hata imekuwa, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita tazama! Yamekuwa mapya.” 2 Wakorinto 5:17

HERI YA MWAKA MPYA

SAMAKI

Mto ule ule ambao Petro na wenzake  walihangaika usiku kucha bila kupata samaki , ndiyo katika mto huo huo , walivua Samaki wengi asubuhi yake waliokuwa wamekutwa na Yesu.

Swala kubwa hapa ni kwamba, Yesu alipowakuta akina Petro pale mtoni asubuhi ile aliwaambia Mna samaki? , Wakajibu  Hapana (Yohana 21:5-6). Baada ya hapo Yesu, hakusema wabadilishe waende kwenye mto mwingine kuvua samaki, bali aliwaambia  watupe nyavu zao kwenye kina kikubwa cha mto ule ule ili wapate samaki.

Yawezekana katika mwaka 2016 umejaribu sana kuvua samaki lakini hujapata kitu, hukupata kazi, hukupata mchumba, hukuwa na kipato kizuri, hukupata watoto, hukuwa na Amani, mwaka ulijaa magomvi, vita na chuki, hukuwa na mafaniko yoyote uliyotegemea. Ndugu, unapoona maisha hayendi kama ulivyotarajia, huo si wakati wa kubadili mto ili kupata samaki, sio wakati wa kutafuta kazi ingine, au kuhamia kanisa lingine, au kubadili mwenza wako (mke au mume) na kwenda kwa mwingine, La..

Kikubwa ni kutupa nyavu zako kwenye kina kirefu cha mto, Yaani kuongeza imani yako kwa Mungu, ongeza urafiki wako na Yesu, ukiamini kuwa Mungu atakupa yote, atakuponya, atakuongezea tumaini, atakupa kazi mpya, atakupa mahusiano mapya na atakupa Baraka na kukubariki katika kila jambo, Omba, Sali, Amini, utapata.

Mungu akupe Baraka ili uweze kurusha vyavu zako kwenye Kina kirevu cha Imani kwa Mungu , ili mwaka  2017 uvue samaki wengi Zaidi.

UBARIKIWE

courtesy: WhatsApp