Ee Mungu, uniokoe

Ee Mungu, uniokoe, Maana maji yamefika mpaka nafsini mwangu. Ninazama katika matope mengi, Pasipowezekana kusimama. Nimefika penye maji ya vilindi, Mkondo wa maji unanigharikisha. Nimechoka kwa kulia kwangu, Koo yangu imekauka. Macho yangu yamedhoofu Kwa kumngoja Mungu wangu. Wanaonichukia bure ni wengi Kuliko nywele za kichwa changu. Watakao kunikatilia mbali wamekuwa hodari, Adui zangu kwa sababu isiyo kweli. Hata mimi nalilipishwa kwa nguvu Vitu nisivyovichukua. Uniponye kwa kunitoa matopeni, Wala usiniache nikazama. Na niponywe nao wanaonichukia, Na katika vilindi vya maji. Nitalisifu jina la Mungu kwa wimbo, Nami nitamtukuza kwa shukrani.  Nayo yatampendeza Bwana kuliko ng’ombe, Au ndama mwenye pembe na kwato.  Kwa kuwa Bwana huwasikia wahitaji, Wala hawadharau wafungwa wake. Mbingu na nchi zimsifu, Bahari na vyote viendavyo ndani yake.

Amina

Mtumaini Bwana

Enyi Israeli, mtumainini Bwana; Yeye ni msaada wao na ngao yao.  Enyi mlango wa Haruni, mtumainini Bwana; Yeye ni msaada wao na ngao yao.  Enyi mmchao Bwana, mtumainini Bwana; Yeye ni msaada wao na ngao yao.  Bwana ametukumbuka, Naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli, Ataubariki mlango wa Haruni,  Atawabariki wamchao Bwana, Wadogo kwa wakubwa.

Zaburi 115: 9-13