Uaminifu wa Bwana ni mkuu

Huruma za Bwana kwamba hatuangamii, Kwa kuwa rehema zake hazikomi.Ni mpya kila siku asubuhi; Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, Kwa hiyo nitamtumaini yeye.

Maombolezo 3:22-24

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.