Kiasi

Mwanangu, jijaribu nafsi yako maadamu u mzima, uviangalie vitu visivyokufaa, usijipatie hivyo. Kwa maana si vitu vyote viwafaavyo watu wote, wala siyo kila mtu apendezwaye na kila kitu. Usione uchu wa anasa yoyote, wala usiwe na choyo kwa habari ya vyakula vyako. Yaani, katika wingi wa vyakula kuna ugonjwa, na ulafi uzidio waleta msokoto wa tumbo. Wengi wamekufa kwa sababu ya kula kwa pupa, bali mwenye kujihadhari atauzidisha uzima wake.

Yoshua bin sira 37:27-31

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.